Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 18.12.2017 07:56:25

ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem

Morana

Morana 2005

Morana, Mora, Mořena, Mařena, Marzena nebo Kostroma MarzanaMarana,

je figura představující smrt, pravděpodobně bytost ze slovanské mytologie nebo pohanská bohyně smrti. Je velmi známá i v dnešním folklóru. Uctívali ji staří Slované a Baltové. Je zosobněna zimou, na jaře končí její vláda, proto se topí nebo bije. Není možné ji však považovat za čistě bohyni smrti nebo za nějakou ohyzdnou stařenu. Je prý velmi krásná.

 

 

     Tradičním pohanským rituálem praktikovaným i dnes je vynášení Morany a její upálení a posléze její utopení. Nejčastěji se Morana hází z mostu nebo ze skály. Je velmi zajímavé, že přes tisícileté potírání pohanských rituálů se dodnes zachoval jeden z nich ve velmi živém zvyku vynášení Morany. Moranu, kterou představuje figurína nebo samorost, kořen nebo větev, nese mladá dívka v čele průvodu. Morana má na krku náhrdelník ze šnečích ulit (symbol smrti) a šálu (symbol zimy).Utopená hořící figurína je ve vodě lidmi kamenována.[1]

    Moranin rituálem měl po dlouhá léta podobný průběh. Morana, (figura vyrobená ze slámy, látky či dalších dostupných materiálů přírodního charakteru) byla na jaře vynášena jako "smrtka" a poté za zpěvu rozličných jaro oslavujících písní vhozena do vody, tak došlo k její "rituální smrti".

Její smrt symbolizovala odchod zimy a příchod dlouho očekávaného jara, a rituálem byla zajišťována obnova ročního vegetačního cyklu.

     Jméno Morana je pravděpodobně odvozeno, tedy alespoň v polštině od kořene - mar, nebo mor - což znamená smrt.

     Rituál Morany byl v různých slovanských oblastech v určitých detailech odlišný, ale základní princip a symbolika zůstávaly neměnné. Ve východoslovanské oblasti například obřad vypadal tak, že se figura s rituálním názvem Kostroma před utopením bránila, dokonce měla své zastánce a tak se na břehu strhla bitva o to , zda bude Kostroma utopena , či ne, vždy však nakonec došlo k jejímu pohřbení pod vodní hladinou.

     Některé prameny tvrdí, zvláště ne příliš spolehlivý kronikář Jan Dlugosze(15.století), že Morana byla bohyně úrody odpovídající bohyni Ceres. Tento příměr však není dosud dostatečně doložený a tudíž je možné jej považovat spíše za hypotetický či spekulativní.

Pro český národ začala Morana být důležitá převážně v době českého národního obrození, kdy vystupovala jako personifikace smrti.

TOPlist