Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 18.12.2017 07:56:25

ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem

MŠ Suchov

    Mateřská škola Suchov

 
 
 
MŠ na Suchově má na školní rok 2012/2013 volnou kapacitu
a přijme ještě děti.
Informace na telefonu 518 383139 nebo 728076685.
 
 
         
 
 
 
Charakteristika školy:
 
      Naše mateřská škola je situována do hezkého prostředí CHKO Bílé Karpaty. Příroda je zde krásná v každém ročním období a toho děti plně využívají při svých hrách, vycházkách, pobytu venku a různých činnostech.
    Budova, ve které sídlí MŠ, byla postavena v r.1907. V té době školu navštěvovali žáci ze Suchova, ale i z okolních vesnic. První třída mateřské školy byla založena ve školním roce 1975/76, a to pouze jako polodenní. Celodenní provoz mateřské školy byl zahájen ve školním roce 1980/81. MŠ byla od r.1990 integrovaná s málotřídní ZŠ a od r.2003 přešla do právního subjektu – příspěvkové organizace. Od šk. roku 2004/05 je MŠ součástí Základní školy a mateřské školy v Blatnici pod Sv. Antonínkem – odloučené pracoviště.
   Mateřská škola v Suchově je školkou jednotřídní s celodenním provozem od 7.00 – 15.00. Stanovená kapacita je 25 dětí. Věkové rozmezí dětí ve třídě je 2,5 – 7 let. Jde tedy o smíšené oddělení. O děti pečuje jedna paní učitelka, o stravu a čistotu se stará jedna provozní pracovnice.
     Na školní budovu navazuje velká zahrada, která patří Obecnímu úřadu v Suchově. Na podzim r.2010 bylo na zahradě u MŠ postaveno multifunkční hřiště. Zde se mohou děti, ale i dospělí sportovně vyžít. V září r.2011 přibylo u školky dětské hřiště s pískovištěm, houpačkami, skluzavkou a velkou tabulí na kreslení.
     Mateřská škola spolupracuje se Základní školou a mateřskou školou v Blatnici pod Sv. Ant.
 

 
Materiální podmínky:
 
  Budova je dvoupodlažní, mateřská škola využívá prostory v přízemí. Zde se nacházejí: třída – herna, jídelna, ložnice, sociální zařízení – umývárny, wc, dále šatna, kuchyň, sklad a kotelna.
Třída – herna je prostorná, světlá, vyhovuje normě při stanoveném počtu dětí. Je vybavena starším, ale funkčním nábytkem, který zohledňuje rozdílnou výšku dětí. V r. 2006 byly zakoupeny nové židličky pro děti. Hračky a pomůcky jsou funkční, v dostatečném množství a přiměřené jednotlivým věkovým skupinám. Jsou pravidelně obměňovány a dokupovány. Děti mají k dispozici starší PC, ten je přiměřeně využíván. Jídelna a ložnice se nacházejí ve společné místnosti, která je rozdělena nábytkem. Také zde byla v r.2006 nově očalouněna lehátka pro děti.
 
 
Priority MŠ:
 
-  Snažíme se vytvořit pro děti prostředí plné pohody, klidu, pocitu bezpečí a jistoty.
-  Využíváme metody a způsoby práce přizpůsobené mentální a fyzické vyspělosti dětí.
-  Respektujeme práva dětí.
-  Zaměřujeme se na rozvoj individuality každého dítěte, rozvíjíme talent a nadání.
-  Využíváme různé formy a metody skupinové práce.
-  Zaměřujeme se na tvořivou dramatiku, pomocí ní rozvíjíme fantazii, představivost dětí a zdravé sebeprosazování se.
-  S využitím nejrůznějších technik rozvíjíme pracovní a výtvarné dovednosti dětí.
-  Vedeme děti lásce k přírodě, důraz klademe na ekologickou výchovu a zdravý životní styl.
-  Dodržujeme lidové tradice a zvyky.
-  Zařazujeme různorodé pohybové aktivity a umožňujeme spontánní pohyb během pobytu v MŠ.
-  Učíme děti hodnocení a sebehodnocení.
 
 
Akce pro děti i rodiče:
 
Pro zpestření činnosti dětí a k prohloubení součinnosti školy a rodiny je v průběhu školního roku organizována řada akcí.
 • Návštěva divadla, kina
 • Beseda s důchodci – vystoupení dětí
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka a vánoční posezení s rodiči, prarodiči
 • Karneval
 • Den matek – vystoupení dětí
 • Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ v Blatnici pod Svatým Antonínkem
 • Oslava MDD – indiánský poklad, pohádkový poklad, soutěže, táborák…
 • Nocování v MŠ
 • Rozloučení s předškoláky
 • Dopravní závody – kola, tříkolky…
 • Kreslení na chodník
 • Výlety, exkurze
 • Prodejní výstavky knih
 • Barevné týdny /dny/
 • Jablíčkové pečení
 • Perníčkové pečení
 
Speciální programy pro děti:
 
*         Veselé pískání – hra na flétnu
*         Brousek pro tvůj jazýček – logopedické chvilky
*         Předškoláček – grafomotorická cvičení – spolupráce s rodiči
*         Práce s PC – výukové programy, malování
*         Předplavecký kurz pro děti / spolupráce s MŠ Blatnice/
 
 
Výtvarné a jiné soutěže:
 
Děti z naší MŠ se často účastní výtvarných soutěží, někdy se na děti usměje štěstí, vyhrávají a jsou odměněny.
 
Školní rok 2000 – 2001: výtvarná soutěž na téma „Moje zdraví“
                                  Výhra: dětské přesnídávky DEVA                                      
 
Školní rok 2002 – 2003: výtvarná soutěž „Žlutej slon“ na podporu ZOO v Praze Tróji
                                    Výhra: 1 ocenění – Karolína Světlíková                            
 
Školní rok 2003 – 2004: výtvarná soutěž v časopisu Informatorium 3-8 na téma
                                    „Co děláme pro své zdraví.“      
 
Školní rok 2004 – 2005: výtvarná soutěž „O cenu malého Plamínka 2004“
                                    Jak Plamínek našel domov. – společnost Transgas
 
Školní rok 2005 – 2006: výtvarná soutěž „O cenu malého Plamínka 2005“
                                    Jak Plamínek zachránil skleněné království.“
                                    – společnost Transgas
                                  výtvarná soutěž „Namaluj sluníčko“- Česká pojišťovna
                                  Výhra: Vzdělávací hra „Figuráčci“                                    
 
Školní rok 2006 – 2007: Charitativní akce Fond SIDUS – výnos je určen na vybavení 
                                    dětských zdrav. zařízení FN Motol Praha, FN Ostrava
                                    „Malujeme duhu“- časopis Sluníčko
                                    – publikovaný obrázek Daniely Supové                            
 
Školní rok 2008 – 2009: výtvarná soutěž „Namaluj zvířátko“
                                    pro časopis Informatorium 3-8
                                    Oceněni a odměněni knížkou byli:
                                    Tadeášek Hrabal Jožinek Janeska                                    
 
Školní rok 2009 - 2010: Výtvarná soutěž "Moje nejmilejší hračka"
                                      pro časopis Informatorium 3-8
 
 
Třídní vzdělávací program
je sestaven z 10 témat. Jednotlivá témata obsahují podtémata, která jsou rozpracována podle podmínek a věku dětí, jsou respektovány požadavky na rozvoj osobnosti dítěte. TVP je stále doplňován o nové poznatky, činnosti a nápady. 
 
Název: „Putujeme za sluníčkem“
 
Témata:
            1. Kdo jsem a kde žiji
            2. Podzim
            3. Věci a předměty kolem nás
            4. Zimní svátky
            5. Zima
            6. Děti, lidé a jejich práce
            7. Předjaří
            8. Jaro
            9. Maminka; Příroda a vesmír
            10. Léto
 
 
 
 
Režim dne v mateřské škole:
 
Režim dne je pružný, časové rozvržení je orientační, může se měnit dle aktuálních akcí.
 
 
  7:00-8:00 přivítání a scházení dětí
spontální hry dle volby a přání dětí
individuální práce s dětmi
8:00-8:30 komunikační kruh
ranní cvičení + relaxace
8:30-9:00 hygiena
svačina
9:00-9:30 didakticky cílené činnosti ve skupinách a individ. na dané téma
jazykové chvilky
smyslové hry
rozvíjení rozumových znalostí a fyzických dovedností dětí, matematických představ
výtvarné, pracovní, hudební dramatizující činnosti
grafomotorická cvičení
9:30-11:30 příprava na pobyt venku a pobyt venku
11:30-12:10 hygiena a oběd
12:10-14:00 hygiena, odpočinek na lehátku
náhradní aktivity u předškolních dětí - klidné činnosti ve třídě
14:00-14:30 hygiena a svačina
14:30-15:00 odpolední zájmová činnost dětí, odchod domů
 
                 
Poplatky za stravu a školné se platí u provozní pracovnice, a to do 10. dne v měsíci.
Dopolední svačinka: 6,- Kč
Oběd: 15,- Kč
Odpolední svačinka: 4,- Kč
Celodenní strava: 25,- Kč; polodenní strava: 21,-Kč
 
Školné: 200,-Kč/měs. i v případě, že dítě nenavštíví celý měsíc MŠ. Děti na 4 hod. denně budou přispívat 100,-Kč/měs i v případě, že dítě nenavštíví celý měsíc MŠ. Děti předškolní a s odloženou školní docházkou školné neplatí. V průběhu dne je zabezpečen pitný režim pro děti.
 
Dítě do MŠ potřebuje: hrníček, náhradní oblečení /spodní prádlo/, sportovní oblečení na zahradu, pevnou obuv, přezůvky s pevnou patou, pyžamo /mění se 1x za 14 dní/, papírové kapesníky. Děti musí mít své věci podepsané nebo označené.        
 
Kontakt MŠ Suchov: 518 383139
 

 
                        Akce MŠ Suchov                      
 
                  Podzim:
 
      Dýňování:         
 
V září si děti přinesly do školky výpěstky dýní. Vyrobili jsme si hezká podzimní strašidýlka a skřítky. Vyzdobili jsme jimi zahradu.
 
 
Jablíčkové pečení
 
Na zahradě máme několik jabloní. Jablíčka jsme otrhali a ve školce jsme se pustili do pečení jablkového závinu a jablkových muffinek.  
   
Děti se proměnily v kuchaře a kuchařinky - strouhaly jablíčka, válely těsto, sypaly cukr, skořici, přidávaly oříšky, rozinky aj. Dali jsme vše upéct a pak už jsme ochutnávali a ochutnávali…
 
 
 
Výtvarná soutěž:
 
V listopadu jsme se zúčastnili výtvarné soutěže
„NAMALUJ ZVÍŘÁTKO“   pro časopis Informatorium 3 – 8.
Poslali jsme asi pět výkresů a z toho byly dvě děti odměněny hezkými knížkami. Ohodnocené výkresy můžeme vidět v již zmíněném časopisu nebo v kronice naší školky.
 
 Výhercům gratulujeme!
 
 
         Zima:
 
Mikuláš   
 
V prosinci se děti nejvíc těší na Ježíška, ale nejdřív přišel do školky Mikuláš, anděl a čert.
 Děti, p. učitelka i p. kuchařka se oblekly jako Mikulášci – do bíločerveného oblečení. Dopoledne děti soutěžily, zpívaly, hrály různé hry, tancovaly a pak přišel do třídy „velký“ Mikuláš s tajnou listinou i s čertem. Čert si vzal pro jistotu pytel – na nezbedy, ale vůbec nikoho nesebral, protože děti seděly jako pěny a některým i slzička ukápla.
  Za básničku nebo písničku dostaly všechny děti mikulášskou nadílku.
 
 
 
Advent a besídka s posezením u vánočního stromečku   
V období adventu jsme si vyzdobili vánočně celou školku, napekli jsme vánoční perníčky, nazdobili stromeček, zpívali koledy a pak už jsme jenom čekali, kdy přijde ten vytoužený Ježíšek. Na vánoční besídku přišli rodiče, prarodiče a děti vystoupily s pásmem „Sněhuláčci“. Pod vánočním stromečkem děti našly nové hračky a pomůcky do školky.
   
Všichni jsme si popřáli příjemné prožití Vánoc a hodně zdraví v novém roku 2009.  
 
 
                          Jaro:
 
Velikonoce    
Naši MŠ jsme si hezky jarně a velikonočně vyzdobili a zajeli jsme se podívat do blatnického muzea, kde probíhala akce Jaro na vesnici.
Zde bylo dětem předvedeno pletení korbáče, otloukání vrbové píšťaličky, malování vajíček a prohlédli jsme si hezké velikonoční výrobky žáků základní školy.                                    
 
                       
 
 
 
 
 
 
  Čarodějnice  
 
Na tento den jsme se opravdu moc těšili, protože je to den čarování a kouzel. 
 
„Abraka dabraka, poklice na draka,
tři čtyři bukvice, rezavé palice!       
Ať jsou z vás ……… slepice!!“
 
 
Z dětí, p. učitelky a p. kuchařky se staly čarodějnice a čarodějové. Moc to všem slušelo! Dopoledne děti ve třídě soutěžily, závodily, učily se létat na koštěti, vařily lektvary z myších ocásků a žabích stehýnek, modelovaly kamarády pavouky, poslouchaly pohádku Malá čarodějnice a odpoledne jsme na zahradě opékali a pálili čarodějnici. Akce se všem přítomným čarodějnicím a čarodějům líbila a těšíme se na další slet!!!
     
 
 
 
 
 
 
 
Den matek
 
Přišel květen a s ním přípravy na Den matek.
Děti v MŠ vyráběly pro své maminky dáreček - sluníčko ze samotvrdnoucí hmoty.
 
 
   
 
 
 
    Besídka se konala v sále KD v Suchově. Program byl bohatý. Děti z naší MŠ vystoupily s pohádkou O Koblížkovi, pásmem básniček pro maminky a největší úspěch sklidily při vystoupení fotbalové jedenáctky. Sálem se nadšeně ozývalo GÓL! Na besídce vystoupili žáci ze ZŠ Blatnice – dramatický kroužek s pohádkou O štice a folklorní soubor „Suchovjané“. 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
            Ještě něco z našeho archívu                
 
 
 
 
 
 
 
Oslava MDD   
 
 
 
 
Proběhla v indiánském duchu. S čelenkami na hlavě si indiáni zatancovali na zahradě u totemu a pak se vydali hledat poklad Apačů. Na stanovištích plnili úkoly. 
Odpoledne navštívili příbytek náčelnice Apačů v Suchovských Mlýnech a po návratu jsme na zahradě u táboráku opékali. Akce se protáhla do večerních hodin a ti odvážnější indiáni se uchýlili na noc do školky.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barevná školka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všichni jsme se oblekli do oblečení určené barvy – zelené, modré, bílo – černé, žluté…..
 Třídu jsme si barevně vyzdobili nafukovacími balonky a vše se točilo kolem určité barvičky.
 Akce vždy trvala celý týden, aby si ji užily všechny děti.
 
 
 
 
 
 
 
 
Kološkolka
 
  
 
Děti si přivezou z domu kolo, odráželo, koloběžku apod. a soutěží v jízdě slalomem, na čas, ve dvojicích….
 Všichni „řidiči“ jsou poučeni o bezpečnosti a na závěr odměněni diplomem.
 
 
TOPlist