Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 18.12.2017 07:56:25

ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem

Kontakty na subjekty v PRCH

Kontakty na subjekty v PRCH

Kontakty na subjekty činné v oblasti prevence rizikového chování

 
Kriminalita, právní vědomí
• Policie ČR Hodonín  - Preventivně informační skupina - 974 633 207, jinak obvodní oddělení dle
místa
Policie městská Kyjov  518 697 461, Hodonín 518 345 000, Veselí n.M. 518 322 895


Záškoláctví
• PPP Hodonín  518 351 529, odlouč. pracoviště: Kyjov 518 615 082, Veselí n.M. 518 324 112
• PČR 158
• OSPOD – kurátoři pro děti a mládež : MěÚ Kyjov Mgr. Presová 518 697 489, MěÚ Hodonín
Mgr.Chválová 518 316 400, Mgr.Prokopová 518 316 320, MěÚ Veselí n.M. p.Koryčánková
518 670 234


Alkohol, kouření
• Mgr.Petra Nekvapilová 776610105
• P-centrum Hodonín 518 341 003
• K-centra: KC Kyjov 518 611 589, KC Břeclav 519 326 169, Hodonín 518 343 842
 
Drogy, závislosti
• K-centra: KC Kyjov 518 611 589, KC Břeclav 519 326 169, Hodonín 518 343 842
• OS. KROK, Kyjov 518 616 801
• P-centrum Hodonín 518 341 003
• Poradenské centrum pro drogové závislosti Brno  548 526 802
• Sdružení podané ruce 549211 178


Vztahy ve třídě, šikana
• PPP Hodonín  518 351 529, odlouč. pracoviště: Kyjov 518 615 082, Veselí n.M. 518 324 112
• PČR 158
• OSPOD – kurátoři pro děti a mládež : MěÚ Kyjov Mgr. Presová 518 697 489, MěÚ Hodonín
Mgr.Chválová 518 316 400, Mgr.Prokopová 518 316 320, MěÚ Veselí n.M. p.Koryčánková
518 670 234
• SVP Uh. Hradiště 572 564 520
• SVP Brno – Mgr. Renata Ježková 549 240 166


AIDS/HIV, sexuální chování
• Národní linka AIDS 800 144 444, 800 144 444
• Mgr.Petra Nekvapilová 776610105
• Poradna pro ženy Veselí n.M. 518 322 852


Zdravý životní styl
• Mgr.Petra Nekvapilová 776610105


Mezilidské vztahy
• Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Hodonín 518 344 345
• Agentura pro občany Kyjov 518 324 557, 739 084 422


Telefonní linky:
LINKA BEZPEČÍ (bezplatná, provoz nepřetržitý) 800155555
LINKA DUVĚRY Hodonín 518 34 11 11
DONA /obětem domácího násilí/ 251 51 13 13
LINKA BEZPEČÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 800 15 55 55
SPONDEA Brno /násilí na dětech/ 541 21 37 32

TOPlist