Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 18.12.2017 07:56:25

ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem

Zápis do I. třídy

 

 

Informace k zápisu do I. třídy dne 5. února 2013

 

ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant. oznamuje rodičům předškoláků, že se zápis do první třídy se koná

v úterý dne 5. února 2013 od 14.30 hodin do 17.00 hodin v budově I. stupně ZŠ.

Zápis se týká dětí, které jsou narozeny od 1. září 9. 2006 do 31. srpna 2007.

 

Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou s sebou vyplněný tiskopis "Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání", a  předloží u zápisu rodný list dítěte. Žádost je k dispozici v MŠ, u vedení ZŠ, případně ke stažení zde.

Tuto žádost podávají i rodiče, jejichž dítě mělo školní docházku o rok odloženou.

Přijetí dítěte do 1. třídy se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam se vyvěšuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách ZŠ.

 O odkladu školní docházky

rozhoduje podle §37 odst.1 školského zákona ředitel ZŠ na základě písemné žádosti zákonného zástupce (rodiče) podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Je třeba doložit doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře (neurologa, kardiologa, alergologa apod., popř. dětského lékaře). Obě doporučení musí být kladná.

 Děti mladší

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2013 do konce června 2014, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2013/2014, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Tyto informace o zápisu budou zveřejněny i na www.zsblatnice.websnadno.cz.

Důležité:

  • Rodiče, kteří zapíší své dítě na jiné základní škole, oznámí toto své rozhodnutí naší škole.
  • V případě, že se rodič nemůže s dítětem v daný termín dostavit k zápisu, je nutné se předem omluvit a domluvit si termín náhradní.

 

ředitelství ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem

TOPlist