Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 18.12.2017 07:56:25

ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem

Historie školy

Historie školy

  

 

 Škola - historie
/čerpáno z knihy Popis a dějiny Blatnice - Petr Máčal, obecní tajemník v.v.;
vydáno tiskem 14.července 1926 /
 
 
     Až do roku 1800 není známo, kde dřívější škola stávala, aneb zdali před tím v Blatnici škola byla. Jak však dříve řečeno, roku 1592 jistě již zde škola stála, neboť v seznamu obyvatelstva Blatnice uvádí se Tomáš Rektorů. Za dřívější dob se jmenoval učitel rektor, kteréžto pojmenování učitele až do nedávna se na venkově drželo.
     Roku 1800 školní budova stávala na místě domu čís. 35, kde jest obchod Theodora Spurného a byla dochem pokrytá. Na tom místě, kde stojí nynější školní budova, stával obecní dům, v němž byli ubytováni důstojníci, ježto od dob nepamětných bývalo v Blatnici ubytováno vojsko.
     Roku 1829 neopatrností vojáků vznikl požár na tomto obecním domě a byl jím zachvácen vedlejší kostel a za ním se nacházející řada domů, pak řada domů se strany opačné a při onom požáru vyhořela i škola. Po té hledán vhodný byt pro umístění školy a vyučovalo se napřed u Staňků v domě č. 140 (RD Ondrouškových), potom na boudě Smějsíkově, pak na výjimku u Martina Valáška č. 163 (RD Lačňákových). Nákladem tehdejšího knížete Aloise z Liechtensteinu vystavěna na tomže místě, kde obecní dům stával vedle kostela nová jednopatrová školní budova pro 3 třídy, byt pro rektora a jeho pomocníka, preceptora roku 1832 – 1833. Toho času byla nejkrásnější školní budovou z celého okolí. Obecní domek pro ubytování důstojníků vystavěn na místě, kde stojí nyní budova radnice a obecního hostince č. 196.
     V této škole vyučovalo se až do roku 1888 jen ve dvou třídách. Během času však nastala potřeba při vzrůstajícím počtu žactva školu rozšířiti na čtyřtřídní.
     Kromě stávajících třech učíren rozšířena budova školní roku 1887 přístavbou na dvoře dvou nových učíren.
     Na tuto přestavbu daroval tehdejší generální plnomocník Jana II., knížete z Lichtensteinu, říšský hrabě Klement z Westfalen, veškerý stavební materiál, jako cihly, dlážky, křidlici, latě, desky, dřevo a j. a ostatní náklad hradila obec výpůjčkou ze spořitelny uh.-hradištské.
     Počátkem roku 1888-89 vyučovalo se již ve čtyřech třídách. Ježto počet žáků od roku 1888 ustavičně stoupal, musely býti zřízeny další třídy, pro jejichž umístění již ve stávající budově místa nebylo.
     Při nedostatku potřebných učíren přikročeno roku 1905 k rozšíření školní budovy, při čemž se celá budova přestavěla a nově restaurovala, k čemuž zakoupila obec polovici domu vedlejší selské usedlosti po zemř. Jos. Hanákovi čís. 29 za 48.000 Kč. Přestavba a přístavba školy stála úhrnem 23.000 Kč a provedl ji stavitel Jos. Šuta z Uh. Ostrohu.
     Již roku 1912 se ukázalo, že školní budova nestačí a proto zakoupena druhá polovice domu č. 29 a škola v průčelí přistavěna nákladem 18.000 Kč mimo kupní ceny za staveniště a vedlejší značné náklady. Kníže Liechtenstein daroval 50.000 cihel. V této opravdu krásné budově jest již dostatek místa pro počet žactva, který se v letech 1914 – 1918 zmenšil. Roku 1921 byla v Blatnici zřízena občanská čili měšťanská škola.

TOPlist